Prawo karne

  • Zastępstwo prawne w sprawach prywatnoskargowych / prywatne akty oskarżenia.
  • Zastępstwo prawne w sprawach z prywatnego aktu oskarżenia.
  • Zastępstwo prawne przed organami ścigania.
  • Zastępstwo prawne w karnych sprawach gospodarczych.