• Zastępstwo prawne przedsiębiorców i osób fizycznych (konsumentów) w postępowaniu upadłościowym i restrukturyzacyjnym.
  • Sporządzenie wystąpień pisemnych w sprawach upadłościowych i układowych, takich jak m.in..: wniosek o ogłoszenie upadłości, wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, zgłaszanie wierzytelności do masy upadłości.