• Doradztwo prawne przy zakładaniu spółek prawa handlowego.
  • Doradztwo prawne przy zmianach personalnych i kapitałowych w spółkach prawa handlowego.
  • Postępowania prawne przed KRAJOWYM REJESTREM SĄDOWYM.
  • Kompleksowa obsługa prawna spółek prawa handlowego.
  • Sporządzanie umów i kontraktów wg wytycznych mandanta.