Prawo konsumenckie

  • Zastępstwo prawne w sprawach o roszczenia z tytułu rękojmi i gwarancji.
  • Analiza prawna umów pod względem praw i obowiązków konsumenta.
  • Dochodzenia roszczeń z rękojmi.
  • Prowadzenie spraw o odstąpienie od umowy sprzedaży i zwrot ceny.