Kancelaria reprezentuje Klientów i świadczy kompleksowe doradztwo w postępowaniach sądowych przez Sądami Rejonowymi, Okręgowymi, Apelacyjnymi na terenie całej Polski jak również przez Sądem Najwyższym.

Zastępstwo procesowe obejmuje zastępstwo przed sądami każdego rodzaju, a zatem także administracyjnymi – WSA, NSA, SKO.

Zastępstwo świadczone jest zarówno dla indywidualnych osób fizycznych jak i podmiotów gospodarczych.

Kancelaria reprezentuje Klientów w postępowaniach cywilnych, administracyjnych i karnych.