• Pomoc prawna przy czynnościach notarialnych.
  • Zastępstwo procesowe w sądowych postępowaniach o ustalenie praw do spadku i zachowku.
  • Kompleksowe doradztwo w zakresie prawa spadkowego, w tym ustalenie prawa do dziedziczenia dla wybranych osób i ochrona przed długami spadkowymi.
  • Dział spadku???
  • Zarządzanie spadkiem.
  • Doradztwo w zakresie ukształtowania dziedziczenia w stosunku do członków rodziny i innych osób.
  • Ukształtowanie prawa do zachowku oraz obrona przed roszczeniami z tytułu zachowku.
  • Regulacja dziedziczenia w sposób zapewniający bezpieczeństwo spadkobiercy w stosunku do roszczeń osób trzecich.
  • Prawo testamentowe