• Doradztwo kadrowe.
  • Doradztwo z zakresu formułowania umów o pracę i innych aktów wewnątrzzakładowego prawa pracy.
  • Doradztwo z za kresu ubezpieczeń społecznych.
  • Doradztwo z zakresu wypadków przy pracy i ryzyka zawodowego.