• Zastępstwo procesowe w postępowaniach o zasiedzenie prawa własności nieruchomości.
  • Zastępstwo procesowe w postępowaniach o podział nieruchomości.
  • Zastępstwo procesowe w postępowaniach o ustalenie prawa przesyłu i odszkodowaniach za służebność przesyłu.
  • Zastępstwo procesowe w postępowaniach o ustalenie księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym,
    prawo hipoteczne i doradztwo w sprawach z zakresu ustawy o księgach wieczystych i hipotece.
  • Pomoc prawna przy czynnościach notarialnych.
  • Doradztwo prawne przy zawarciu umowy sprzedaży nieruchomości.
  • Sporządzanie wniosków wieczystoksięgowych do sądu wieczystoksięgowego.
  • Ustalanie stanu prawnego nieruchomości w oparciu o zapisy w księdze wieczystej.