Radca Prawny Paweł Machajski
Mec. Paweł Machajski

Magister Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego. Ukończył aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu. Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu. Zawód Radcy Prawnego wykonuje od 2006 r. Prowadzi obsługę prawną przedsiębiorstw, osób fizycznych oraz jednostek samorządu terytorialnego. Rekomenduje się bogatym doświadczeniem zawodowym, w tym procesowym – w branży prawnej Szanownym Klientom pomoc prawną świadczy z sukcesami od 2002, a więc już przeszło 18 lat.

W toku kariery zawodowej świadczył obsługę prawną ponad 100 przedsiębiorstw, jak również reprezentował Klientów prywatnych i instytucjonalnych w licznych procesach sądowych. Wśród Klientów, którym świadczył pomoc prawną, można wymienić Zakłady Ubezpieczeń, Przedsiębiorstwa Transportowo-Spedycyjne, Przedsiębiorstwa Budowlane, Konsorcja Handlowe zajmujące się handlem towarami i sprzedażą towarów w handlu detalicznym i hurtowym, jednostki samorządu terytorialnego.

Specjalizuje się w prawie ubezpieczeń majątkowych, prawie odszkodowawczym, prawie pracy, prawie przewozowym, prawie budowlanym, prawie konsumenckim, prawie gospodarczym; jego praktyka obejmuje też oczywiście doradztwo z ogólnie pojętego prawa cywilnego i rodzinnego.

Posługuje się płynnie języku niemieckim i angielskim. Były wykładowca języka niemieckiego prawniczego w toku szkoleń organizowanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości.