Prawo rodzinne - rozwody

  • Zastępstwo procesowe w sprawach z zakresu prawa rodzinnego.
  • Zastępstwo procesowe w postępowaniach o podział majątku, w tym z orzeczeniem o nierównym udziale w majątku wspólnym.
  • Zastępstwo prawne w postępowaniach o ustalenie opieki rodzicielskiej i kontaktów z dzieckiem.
  • Ustanawianie rozdzielności majątkowej.
  • Zastępstwo prawne w sprawach o rozwód.