Prawo oświatowe

  • Kompleksowe doradztwo prawne w sprawach roszczeń nauczyciela lub szkoły na podstawie karty nauczyciela i pozostałych przepisów prawa oświatowego.
  • Kompleksowe doradztwo prawne w sprawach oświatowych i organizacji pracy szkoły w aspekcie zmian i wypowiadania stosunków pracy/mianowania z nauczycielami, interpretacji pensum, arkuszy organizacyjnych.
  • Sporządzanie pism na podstawie karty nauczyciela i prawa oświatowego we wszelkich sprawach, w tym: w sprawie zatrudnienia, zmiany pensum, zmiany organizacji i statutu szkoły, zmiany warunków zatrudnienia i innych.