• Kompleksowe doradztwo z zakresu szeroko rozumianego prawa gospodarczego, na które składa się m.in.. doradztwo interdyscyplinarne w zakresie prawa:
  1. egzekucyjnego,
  2. windykacji
  3. prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego
  4. prawa wekslowego
  5. prawa handlowego
  6. prawa pracy
  7. prawa administracyjnego
  8. prawa cywilnego
 • Kompleksowe doradztwo prawne w obrocie gospodarczym.
 • Kompleksowa obsługa prawna przedsiębiorstw.
 • Postępowania prawne przed KRAJOWYM REJESTREM SĄDOWYM.
 • Analiza i sporządzanie kontraktów i innych pism w obrocie gospodarczym.