• Zastępstwo prawne w sprawach o ustalanie stopnia niepełnosprawności.
  • Ustalenie prawa do renty, emerytury i innych świadczeń.
  • Dochodzenie wszelkich roszczeń z tytułu ubezpieczenia OC, AC, NNW, i wszelkich innych.
  • Likwidacja szkód ubezpieczeniowych dla Towarzystw Ubezpieczeniowych w zakresie OC, OC ZAWODOWEGO, i innych tytułów.
  • Prowadzenie spraw przeciwko Towarzystwom Ubezpieczeniowym o ustalenie prawa do ubezpieczenia oraz o odszkodowanie i inne świadczenia.