• Zastępstwo prawne w toku postępowań administracyjnych wszelkiego rodzaju, w tym składanie pism, środków odwoławczych i o ustalenie.
  • Zastępstwo prawne oraz zastępstwo procesowe przed urzędami, sądami administracyjnymi, w tym WSA, NSA.