Kancelaria świadczy kompleksową pomoc prawną osobom fizycznym oraz przedsiębiorstwom z zakresu prawa: gospodarczego, cywilnego, rodzinnego, administracyjnego, podatkowego, karnego.

Posiadamy bardzo duże doświadczenie procesowe przed Sądami wszystkich instancji; w tym doświadczenie w sporządzaniu wszelkiego rodzaju pism procesowych, środków odwoławczych i innych.

Obsługa prawna w języku niemieckim i angielskim

Ważne: obsługę prawną w mowie i w piśmie Kancelaria świadczy także w jęz. niemieckim i angielskim.

W tym – prowadzimy także konsulting niemieckich dokumentów prawnych, umów, pomagamy prowadzić spory z podmiotami zagranicznymi na terenie UE, współpracujemy też z niemieckimi kancelariami prawnymi i pomagamy korzystać obywatelom polskim ze świadczonej przez te Kancelarie pomocy prawnej na terenie Niemiec.

Dokładny zakres pomocy prawnej Kancelarii opisany jest w zakładce Specjalizacje.

Stan faktyczny w każdej sprawie jest odmienny od przykładów i opisów dostępnych w internecie.

Zapraszamy do kontaktu szczególnie w sprawach rodzinnych i gospodarczych.

Z nami są Państwo bezpieczni i chronieni przed pytaniami prawnymi, z którymi spotykają się Państwo w codziennej praktyce. Staramy się przestrzegać i chronić – jeśli jest na to czas; jeśli już problem zaistniał – rozważamy opcję zawsze najkorzystniejszą z uwzględnieniem ryzyk prawnych – które widzimy i znamy i potrafimy przewidzieć.