• Zastępstwo prawne przedsiębiorców w procedurach przetargowych.
  • Sporządzanie wystąpień pisemnych w sprawach prawa zamówień publicznych, takich jak m.in..: dotyczących wadium, protestów, uzupełnienia dokumentacji przetargowej i innych.