• Zastępstwo prawne i doradztwo prawne w sprawach dotyczących prawa przewozowego i CMR w zakresie m.in.: dochodzenie roszczeń z umowy przewozu o zapłatę przewoźnego, odszkodowania, kar umownych.
  • Zastępstwo prawne i doradztwo prawne w sprawach z umowy spedycji.