• Stała obsługa jednostek samorządu terytorialnego w zakresie prawa oświatowego, prawa komunalnego, prawa zamówień publicznych, prawa o pomocy socjalnej, o zagospodarowaniu przestrzennym, prawa budowlanego, gospodarki komunalnej, dostępu do informacji publicznej itd.
  • Asysta prawna w toku obrad rad miejskich.
  • Sporządzanie projektów pism, uchwał, memorandów prawnych i wszelkich innych wystąpień koniecznych w toku działania jednostki samorządu terytorialnego.